Casglu arsylwadau a'u taith ddysgu

Casglu arsylwadau a'u taith ddysgu

Croeso i gartref ReallySchool

Mae ReallySchool eisoes yn arbed tua 2 awr i athrawon bob dydd trwy eu helpu i gofnodi, asesu a rhannu dysgu a datblygu EYFS a disgyblion ysgolion cynradd mewn ychydig gliciau yn unig.

Mae'r ap a'r porth ar-lein arobryn yn gost isel, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn hynod ddiogel gydag offer hyblyg yn olrhain cynnydd, yn nodi bylchau dysgu, yn hybu ymgysylltiad rhieni ac yn cefnogi parhad dysgu gartref - a llawer mwy!

Mae ReallySchool eisoes yn arbed tua 2 awr i athrawon bob dydd trwy eu helpu i gofnodi, asesu a rhannu dysgu a datblygiad disgyblion cynradd ac EYFS mewn ychydig gliciau yn unig.

Mae'r ap a'r porth ar-lein arobryn yn gost isel, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn hynod ddiogel gydag offer hyblyg yn olrhain cynnydd, gan nodi bylchau dysgu, hybu ymgysylltiad rhieni a chefnogi parhad dysgu gartref - a llawer mwy!

Buddion allweddol ReallySchool

Yn union fel ap cyfryngau cymdeithasol, mae ReallySchool yn hawdd ei ddefnyddio ac mae angen hyfforddiant sero arno. Creu arsylwadau, ychwanegu asesiadau a gweld adroddiadau, i gyd o fewn eiliadau - gan arbed hyd at 2 awr i athrawon bob dydd!

Cefnogi parhad dysgu gartref trwy rannu gweithgareddau dysgu gartref gyda rhieni. Yn ei dro, gall rhieni rannu lluniau, fideos, clipiau sain a nodiadau o gyflawniadau eu plentyn er mwyn i athrawon eu gweld a'u hasesu.

Cipiwch luniau, fideos a chlipiau sain i ddarparu tystiolaeth allweddol o ddysgu wrth iddo ddigwydd ac asesu yn erbyn ystod o wahanol fframweithiau, pynciau, meysydd dysgu a bandiau oedran mewn un arsylwad.

Gall athrawon rannu arsylwadau myfyrwyr, cyfnodolion dysgu a chyflawniadau gyda rhieni, gan eu cynnwys yn nysgu eu plentyn. Gall athrawon a rhieni hefyd ychwanegu sylwadau ac ymateb i adborth ei gilydd.

Mae gan ReallySchool ystod gynhwysfawr o adroddiadau cynnydd a chyrhaeddiad i fonitro cwmpas arsylwi a chaffael sgiliau, gan helpu athrawon i adnabod bylchau mewn dysgu a chynllunio'r camau nesaf.

Gwyliwch ein trosolwg o ReallySchool

“Mae ReallySchool yn adnodd gwych sy'n cynorthwyo ymarferwyr yn effeithiol iawn wrth iddyn nhw gasglu a chofnodi arsylwadau ar ddysgu a chynnydd ein plant.”

Ysgol Gynradd Hampton Lakes

“Wedi'i ddylunio gyda symlrwydd ac ymarferoldeb mewn golwg, Ffordd eithriadol o adrodd yn gyflym ac yn effeithiol i rieni, rhyngwyneb wedi'i ddylunio'n dda ac arddangosfeydd greddfol sy'n gwneud yr ap yn hawdd ei ddefnyddio i bawb."

Dysgu Blynyddoedd Cynnar

“Rwy’n sicr yn argymell ReallySchool. Mae'n gynnyrch gwych sydd wedi cael effaith enfawr yn yr ystafell ddosbarth. ”

Ysgol Fabanod Dogsthorpe

“Fy argraffiadau cyntaf yw bod ReallySchool yn ddull sydd wedi ei gynllunio’n dda o gofnodi arsylwadau ym mlynyddoedd cynnar y cyfnod sylfaen. Mae’n wych bod modd ychwanegu clipiau fideo a sain – a'r ffaith bod nifer o blant yn gallu cael eu cynnwys yn gyflym mewn un arsylwad. "

Ysgol Gynradd Gatholig Sacred Heart

"Rwyf wir yn credu bod ReallySchool yn gynnyrch a fydd yn gweddnewid gwaith athrawon ysgolion cynradd a staff eraill: gan arbed llawer iawn o amser iddyn nhw, cynhyrchu adroddiadau ystyrlon o ansawdd uchel, galluogi cyswllt a chyfathrebu â rhieni, cynnwys plant wrth hunanasesu a chofnodi - mae'r rhestr bron yn ddiddiwedd!"

Gary Perkins, Perchennog "Supporting School Leaders," Cyn Bennaeth, Arolygydd Ofsted, Uwch Gynghorydd Rhanbarthol NS, Pennaeth Gwella Ysgolion a Chyfarwyddwr Cynorthwyol (Addysg)

"Mae ReallySchool yn offeryn eithriadol o dda ar gyfer cofnodi’r hyn mae myfyrwyr yn ei ddysgu. Mewn hinsawdd addysgol cyfoethog o ran data ond tlawd o ran amser, mae rhoi adnodd i athrawon sy'n arbed amser iddyn nhw ac sy'n cynhyrchu adroddiadau effeithiol a phwrpasol yn gwbl angenrheidiol! Rwyf wrth fy modd â sut mae'n cysylltu â'r fframweithiau ar gyfer gwahanol gyfnodau allweddol ac yn caniatáu i ddefnyddwyr ychwanegu fideo, sain a thestun. Mae'r bathodynnau i ddathlu llwyddiant myfyrwyr yn arbennig iawn hefyd. Rwy'n llwyr argymell ReallySchool."

Ben Whitaker, Cydgysylltydd Project Digital yng Ngholeg Burnley a Chyd-gyflwynydd podlediad Edufuturists, Quizlet.

"Cynnyrch 'gweledol iawn' gyda 'gwybodaeth dosbarth glir' a lliwiau, a oedd yn ei gwneud yn arbennig o hawdd i'w ddefnyddio"

Nursery World Awards

Newyddion diweddaraf

Dysgwch fwy...