Ein nod yw rhoi mwy o amser i athrawon addysgu.
Gallwch gofnodi, asesu a rhannu dysgu mewn ychydig o gliciau gydag offer hyblyg a hawdd eu defnyddio ReallySchool.

Mae ReallySchool yn arbed tua 2 awr bob dydd i athrawon yn barod. Archwiliwch ei nodweddion i weld sut y gall gael effaith yn eich ysgol chi.

Ein nod yw rhoi mwy o amser i athrawon addysgu.
Gallwch gofnodi, asesu a rhannu dysgu mewn ychydig o gliciau gydag offer hyblyg a hawdd eu defnyddio ReallySchool.

Mae ReallySchool yn arbed tua 2 awr bob dydd i athrawon yn barod. Archwiliwch ei nodweddion i weld sut y gall gael effaith yn eich ysgol chi.

ReallySchool - Cyflwyniad

Mae ein rhaglen syml i'w defnyddio ar gyfer llechen wedi'i chynllunio ar gyfer athrawon a chynorthwywyr dysgu i sicrhau'r dull mwyaf hawdd a hyblyg o greu arsylwadau yn yr ystafell ddosbarth.

Casglu a chofnodi asesiadau o'r rhestr osodedig o bwyntiau asesu; nodi gweithgareddau a gychwynnir gan blentyn; ychwanegu lluniau, fideos a chlipiau sain fel tystiolaeth ategol - a mwy.

Ewch ar daith persbectif Athro

Mae ein rhaglen syml i'w defnyddio ar gyfer llechen wedi'i chynllunio ar gyfer athrawon a chynorthwywyr dysgu i sicrhau'r dull mwyaf hawdd a hyblyg o greu arsylwadau yn yr ystafell ddosbarth.

ReallySchool - Cyflwyniad

Casglu a chofnodi asesiadau o'r rhestr osodedig o bwyntiau asesu; nodi gweithgareddau a gychwynnir gan blentyn; ychwanegu lluniau, fideos a chlipiau sain fel tystiolaeth ategol - a mwy.

Ewch ar daith persbectif Athro

Gweld ein canllaw i athrawon

Gallwch gymedroli eich asesiadau ystafell ddosbarth ar ôl y wers gyda chonsol Windows ReallySchool. Gallwch ychwanegu unrhyw nodiadau ychwanegol ac yna, pan fo'n briodol, eu rhannu ar unwaith gyda rhieni neu ofalwyr.

Mae ReallySchool hefyd yn cynhyrchu dyddlyfrau ac adroddiadau hardd i sicrhau bod pawb yn gallu gweld pwy sydd ar y trywydd cywir, yn gwella neu'n rhagori ar unrhyw bwnc, a llawer mwy.

Gweld ein hadroddiadau enghreifftiol

“Mae ReallySchool yn adnodd gwych sy'n cynorthwyo ymarferwyr yn effeithiol iawn wrth iddyn nhw gasglu a chofnodi arsylwadau ar ddysgu a chynnydd ein plant.”

Ysgol Gynradd Hampton Lakes

“Wedi'i ddylunio gyda symlrwydd ac ymarferoldeb mewn golwg, Ffordd eithriadol o adrodd yn gyflym ac yn effeithiol i rieni, rhyngwyneb wedi'i ddylunio'n dda ac arddangosfeydd greddfol sy'n gwneud yr ap yn hawdd ei ddefnyddio i bawb."

Dysgu Blynyddoedd Cynnar

“Rwy’n sicr yn argymell ReallySchool. Mae'n gynnyrch gwych sydd wedi cael effaith enfawr yn yr ystafell ddosbarth. ”

Ysgol Fabanod Dogsthorpe

“Fy argraffiadau cyntaf yw bod ReallySchool yn ddull sydd wedi ei gynllunio’n dda o gofnodi arsylwadau ym mlynyddoedd cynnar y cyfnod sylfaen. Mae’n wych bod modd ychwanegu clipiau fideo a sain – a'r ffaith bod nifer o blant yn gallu cael eu cynnwys yn gyflym mewn un arsylwad. "

Ysgol Gynradd Gatholig Sacred Heart

"Rwyf wir yn credu bod ReallySchool yn gynnyrch a fydd yn gweddnewid gwaith athrawon ysgolion cynradd a staff eraill: gan arbed llawer iawn o amser iddyn nhw, cynhyrchu adroddiadau ystyrlon o ansawdd uchel, galluogi cyswllt a chyfathrebu â rhieni, cynnwys plant wrth hunanasesu a chofnodi - mae'r rhestr bron yn ddiddiwedd!"

Gary Perkins, Perchennog "Supporting School Leaders," Cyn Bennaeth, Arolygydd Ofsted, Uwch Gynghorydd Rhanbarthol NS, Pennaeth Gwella Ysgolion a Chyfarwyddwr Cynorthwyol (Addysg)

"Mae ReallySchool yn offeryn eithriadol o dda ar gyfer cofnodi’r hyn mae myfyrwyr yn ei ddysgu. Mewn hinsawdd addysgol cyfoethog o ran data ond tlawd o ran amser, mae rhoi adnodd i athrawon sy'n arbed amser iddyn nhw ac sy'n cynhyrchu adroddiadau effeithiol a phwrpasol yn gwbl angenrheidiol! Rwyf wrth fy modd â sut mae'n cysylltu â'r fframweithiau ar gyfer gwahanol gyfnodau allweddol ac yn caniatáu i ddefnyddwyr ychwanegu fideo, sain a thestun. Mae'r bathodynnau i ddathlu llwyddiant myfyrwyr yn arbennig iawn hefyd. Rwy'n llwyr argymell ReallySchool."

Ben Whitaker, Cydgysylltydd Project Digital yng Ngholeg Burnley a Chyd-gyflwynydd podlediad Edufuturists, Quizlet.

"Cynnyrch 'gweledol iawn' gyda 'gwybodaeth dosbarth glir' a lliwiau, a oedd yn ei gwneud yn arbennig o hawdd i'w ddefnyddio"

Nursery World Awards

Dysgwch fwy...