Yn ystod yr amseroedd anodd hyn, roedd yn braf iawn derbyn rhywfaint o newyddion da… .ReallySchool yn rownd derfynol y Gwobrau e-Asesu!

Rydym yn croesi ein bysedd a'n bysedd traed am fuddugoliaeth yn y categori 'Defnydd Gorau o Asesiad Ffurfiannol'. Fodd bynnag, p'un a ydym yn ennill ai peidio, rydym yn falch iawn o gael rhywbeth i'w ddathlu! Da iawn Tîm ReallySchool a diolch fel bob amser am eich holl waith caled, ymrwymiad ac angerdd.

I ddarganfod mwy am bennaeth y Gwobrau e-Asesu yma .