Yn gynharach y prynhawn yma, cynhaliwyd y Gwobrau e-Asesu bron trwy gyflwyniad fideo byw.

Roedd ReallySchool wedi cael ei henwebu fel rownd derfynol yn y categori 'Defnydd Gorau o Asesu Ffurfiannol'. Gwyliodd aelodau o dîm ReallySchool o 2pm wrth i'r rownd derfynol a'r canlyniadau gael eu cyhoeddi.

Fe wnaethon ni fwynhau'r digwyddiad yn fawr. Roedd yn wych i'r holl gystadleuwyr yn y rownd derfynol a'r enillwyr gael cyfle i ddathlu eu llwyddiannau gyda'i gilydd.

Rydym yn falch iawn o dderbyn ein tystysgrif yn y rownd derfynol yn fuan.

Am y rhestr lawn o bencampwyr y rownd derfynol ewch yma.