Eleni, mae tîm ReallySchool wedi bod yn gweithio’n galed iawn, gan ddarparu cyfoeth o ddiweddariadau i’n datrysiad i’w wneud hyd yn oed yn fwy gwerthfawr i athrawon ac ysgolion yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

Rydym wedi cynnwys offer i gynnig cefnogaeth ar gyfer dysgu gartref, wedi ychwanegu EYFS 2020 at y meini prawf asesu mewnol ac wedi darparu cefnogaeth Gymraeg - ynghyd â llawer mwy.

Felly rydyn ni wrth ein bodd ei fod wedi cael ei ddewis yn rownd derfynol Gwobrau Ap y DU yng nghategori 'Ap Addysg y Flwyddyn'!

Mae'n gydnabyddiaeth fendigedig o'r gwaith caled a gymerodd i greu'r ap (a'r holl ddiweddariadau a gwblhaodd y tîm trwy gydol y broses gloi), ac yn glod nid yn unig i bawb sy'n ymwneud â NetSupport, ond hefyd i'r ysgolion a'r staff rydyn ni'n cydweithio â nhw ar ei ddatblygiad. .

Cyhoeddir enillwyr pob categori yn y gwobrau ddydd Mawrth, 12th Tachwedd, felly rydyn ni'n cadw croesi ein bysedd yn gadarn am hynny!

Gwelwch ni ar y rhestr fer yma: https://ukappawards.co.uk/2020-shortlist/