Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ReallySchool yn rownd derfynol y Ewch: Gwobrau Tech!

Rydym wedi cyrraedd rhestr fer y 'Technoleg Symudol Orau' Categori. Rydym yn falch iawn o gael ein cydnabod ochr yn ochr â chymaint o gynigion gwych a chael croesi bysedd a bysedd traed yn gadarn. Gallwch weld y rhestr lawn yn y rownd derfynol ewch yma.

Trefnir Gwobrau Go: Tech gan Business Leader LTD ac mae'r gwobrau'n dathlu busnes y DU. Ar hyn o bryd, nid oes dyddiad penodol ar gyfer y cyhoeddiadau dyfarnu, ond mae disgwyl iddynt fod ym mis Ebrill / Mai.

I gael mwy o wybodaeth am y gwobrau, ewch i Ewch: Gwefan Gwobrau Tech.