Yn y bennod hon o'r sioe, cefais siarad â hi ReallySchool's rheolwr cynnyrch, Kat Cauchi, am bopeth ReallySchool. 

Yn gyn-athrawes a TA, mae Kat yn gwybod yn iawn beth sydd ei angen i gefnogi addysgu a dysgu a'r arsylwadau holl bwysig hynny sydd gennych chi rhaid i ymgymryd mewn ysgol gynradd. Yr oedd diddorol iawn i ddysgu mwy am y cynnyrch, sut y gall helpu i leihau llwyth gwaith, gwella cyfathrebu a chefnogi ymgysylltiad rhieni yn well.  

Yn y bennod hon, roedd y cwestiynau a ofynnais i Kat yn cynnwys: 

  • Beth yw ReallySchool?
  • Pam y cafodd ei ddatblygu?
  • Pa broblemau / materion y mae ReallySchool yn helpu gyda nhw?
  • Beth fyddai'ch awgrymiadau gorau ar gyfer recordio arsylwadau?
  • Sut allwch chi wneud y gorau o ReallySchool's offer adrodd? 
  • Beth yw'ch awgrymiadau gorau ar gyfer cyfathrebu â rhieni a gofalwyr? 

I ddysgu mwy am ReallySchool, ewch i https://reallyschool.com neu i gysylltu'n uniongyrchol â Kat, os gwelwch yn dda dilynwch hi ar Twitter yma