Rydyn ni wrth ein boddau o gael adolygiad gan Wyndcliffe Ysgol Gynradd ReallySchool, ein ap a'n porth ar-lein ar gyfer EYFS ac ysgolion cynradd i olrhain cynnydd disgyblion, nodi bylchau dysgu a chefnogi dysgu gartref.  

Daeth  Wyndcliffe Mae Ysgol Gynradd yn ysgol gynradd brif ffrwd sy'n defnyddio ReallySchool yn ei newydd ei agor sylfaen adnoddau ar gyfer plant sydd â diagnosis o Gyflwr Sbectrwm Awtistiaeth. 

Gabriella Fokti, athro yn Uned Awtistiaeth Hive, yn disgrifio sut mae ReallySchool wedi helpu: “Mae ein harsylwadau bellach ynghlwm wrth amcanion dysgu ac yn cael eu storio mewn system y gall ein tîm arweinyddiaeth ei chyrchu. Mae ein harsylwadau yn fwy cywir, gan fod y nodiadau'n cael eu teipio cyn gynted ag y cânt eu gwneud. Mae gan ein rhieni fynediad i'n harsylwadau a gallant wneud sylwadau arnynt. "