Rydyn ni wrth ein boddau o gael adolygiad gan Bury Grammar School of ReallySchool, ein porth ap a phorth ar-lein ar gyfer Blynyddoedd Cynnar ac Ysgolion Cynradd i olrhain cynnydd myfyrwyr, nodi bylchau dysgu a chefnogi dysgu gartref.

Mae Ysgol Ramadeg Bury yn un o'r ysgolion sy'n perfformio orau yn y wlad, sy'n enwog am adeiladu myfyrwyr â chymeriad a'u paratoi'n llwyddiannus ar gyfer eu bywydau yn y dyfodol yn y byd ehangach.

Meddai Kindergarten a Rheolwr Gofal Amlapio, Sarah McMahon, “Rydyn ni'n defnyddio ReallySchool yn ein hadran EYFS ar draws meithrinfa fawr a dau ddosbarth Derbyn. Mae staff EYFS wedi dweud bod gan ReallySchool gynllun clir iawn a'i fod yn syml i'w ddefnyddio. Mae'r fideos ar y wefan hefyd yn rhoi rhai awgrymiadau defnyddiol. Gwnaeth argraff arnom i weld y gallem uwchlwytho fideos a chlipiau llais, sydd wrth gwrs yn ddefnyddiol iawn yn yr EYFS! ”