Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer mewn tair gwobr mewn dim ond wythnos!

NetSupport wedi ei ddewis yn rownd derfynol categori EdTech Cwmni'r Flwyddyn yn y Gwobrau TECH Busnes y DU 2021. Mae'r wobr hon yn arbennig o arbennig i ni gan ei bod yn cydnabod y busnesau edtech gorau yn y DU - a dyna pam rydyn ni'n falch o fod yn y rownd derfynol yn ein hamser cyntaf erioed i gystadlu!

Ein datrysiad diweddaraf, rheolaeth ystafell ddosbarth yn y cwmwl, ystafell ddosbarth.cloud, hefyd wedi'i ddewis yn rownd derfynol y categori Dysgu o Bell yn y Gwobrau Dysgu Uwchradd 2021. Mae'r wobr hon yn y DU yn tynnu sylw at yr adnoddau gorau ar gyfer ysgolion uwchradd a all helpu i wella canlyniadau myfyrwyr, datblygu staff ac ymarfer ysgol gyfan.

Yn ogystal, ein prif offeryn arsylwi ac asesu, ReallySchool, ar restr fer y Gwobrau Dysgu Cynradd 2021. Gan ganolbwyntio ar helpu athrawon i ddod o hyd i'r adnoddau gorau i gefnogi disgyblion cynradd, mae'r rhaglen wobrwyo hon yn gwerthuso adnoddau addysgol yn seiliedig ar naw categori i sicrhau bod yr adnoddau gorau yn cael eu dyfarnu.

I ddysgu mwy am NetSupport a'n datrysiadau addysg, cliciwch yma!