Gyda'r sector addysg gynradd wedi'i ysgwyd gyda'r newid sydyn i ddysgu gartref, bu'n rhaid iddo osgoi llawer o beli cromlin a mynd i'r afael â'r effeithiau ar les a chanlyniadau dysgu wrth i ddisgyblion ddychwelyd i'r ysgol.

Darganfyddwch fwy trwy wylio ein panel o arbenigwyr addysg gynradd yn trafod y pwnc: 'Edrych ymlaen a myfyrio'n ôl ar addysg yn y sector Cynradd'.

Dyma'r panel o arbenigwyr sy'n cyfrannu at y drafodaeth:

  • Kat Cauchi - Rheolwr Cynnyrch ReallySchool a chyn-athro ysgol gynradd
  • Nav Sanghara - Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth Academi Woodland ac Arweinydd Addysg Cenedlaethol
  • Toni Gattuso - Dirprwy Bennaeth Ysgol Babanod Dogsthorpe a Rheolwr Dysgu ac Addysgu CA1
  • Allen Tsui - Arweinydd Cyfrifiadura yn Academi Ysgol Gynradd Willow Brook

Gwyliwch y drafodaeth lawn yn y fideo isod!

https://youtu.be/6rRFoQcdFB4

Dysgwch fwy yma https://www.reallyschool.com/panel-discussion/