Rydym yn gyffrous i rannu newyddion gwych - mae ein teclyn arsylwi cynradd, ReallySchool, wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Ap y DU yng nghategori Ap Addysg y Flwyddyn!

Sefydlwyd gan Peidiwch â phoeni, mae Gwobrau Ap y DU yn anrhydeddu ac yn cydnabod yr apiau gorau a ddatblygwyd yn y DU neu ar gyfer marchnad y DU. Wedi'i farnu gan banel dylanwadol o arbenigwyr diwydiant sy'n cynnwys proses feirniadu dau gam i sicrhau mai dim ond yr apiau gorau sy'n drech.

Darganfyddwch fwy am ReallySchool a'i fanteision yn: https://www.reallyschool.com/. Dysgwch sut mae ei offer hyblyg yn helpu i olrhain cynnydd, nodi bylchau dysgu, hybu ymgysylltiad rhieni a llawer mwy!

Cyhoeddir yr enillwyr bron ar y 3ydd o Dachwedd.