Darllenwch nawr i ddarganfod mwy am flaenoriaethu lles athrawon  

Amlygir pwysigrwydd iechyd meddwl fel angen i leihau llwythi gwaith athrawon ac adfer cydbwysedd bywyd a gwaith yn yr erthygl 'A All Technoleg liniaru'r Straen, y Gollwng a'r Pryder Ymhlith Athrawon?' cyhoeddwyd ar Teaching Times.  

Gyda llawer o athrawon wedi’u hadrodd yn profi lefelau uwch o bryder ar ôl dychwelyd i’r ystafell ddosbarth ar ôl y pandemig, nawr yw’r amser i sicrhau bod gan ysgolion offer effeithiol yn eu lle i leddfu’r straen a hybu lles. Gan ddefnyddio’r offer edtech cywir, gall athrawon wneud hynny wrth gasglu data yn fwy effeithlon ac arbed amser gwerthfawr.

I ddysgu mwy, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen yr erthygl lawn isod. Eisiau mwy? Edrychwch ar ein canolbwynt addysg am adnoddau addysgol rhad ac am ddim.