Gwybodaeth Am NetSupport

Mae ReallySchool yn gynnyrch gan NetSupport.

Gyda dros 30 mlynedd o arbenigedd datblygu a sylfaen gosod o 18 miliwn ledled y byd, mae NetSupport yn gynhyrchydd blaenllaw ym maes datrysiadau meddalwedd addysgol a chorfforaethol.

Mae arbenigwyr y diwydiant a'n cwsmeriaid ledled y byd yn dweud yn gyson mai cynhyrchion NetSupport yw'r gorau o’u math, felly nid yw'n syndod eu bod wedi ennill dros 250 o wobrau – ac mae’r rhif hwnnw’n cynyddu!

Mae pencadlys NetSupport yn Peterborough yn y DU. Yn y fan hon rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu cynhyrchion meddalwedd sydd eisoes gennym a rhai newydd a chynorthwyo ein cwsmeriaid. Rydym yn cyflenwi ein meddalwedd drwy rwydwaith rhyngwladol o ddosbarthwyr, ynghyd â chwmnïau Grŵp NetSupport yn y DU, UDA, Canada, yr Almaen a Japan. Rydym hefyd yn gweithredu canolfannau gwerthu a chymorth rhyngwladol yn yr UDA, Canada, yr Almaen a Japan.

NetSupport Limited yw aelod sylfaenydd Grŵp NetSupport ac fe'i hymgorfforwyd yn 1989. Rydym yn Gwmni Cyfyngedig mewn perchnogaeth breifat sydd wedi ei gofrestru yn y Deyrnas Unedig.

Dysgwch fwy...