Dysgu o bell gyda ReallySchool

Ers mis Mawrth 2020, yn fwy nag erioed o’r blaen, rydym wedi gweld pa mor bwysig yw hi i allu parhau i ddysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Ac i'ch helpu chi i wneud hynny, rydym ni wedi ychwanegu adnoddau at ReallySchool er mwyn i chi allu cynnal rhythm y dysgu, os ydy disgyblion yn yr ysgol neu gartref.

Nawr gallwch chi roi'r arweiniad sydd ei angen ar rieni i gefnogi eu plentyn wrth iddynt ddysgu, yn ogystal â thracio datblygiad eich disgyblion, hyd yn oed pan na allant fod yn yr ysgol.

Dysgwch fwy am sut y gallwch ddefnyddio ReallySchool i gefnogi dysgu o bell – ac edrychwch ar ein adnoddau gweithgaredd dysgu gartref!

Gosodwch weithgareddau dysgu yn y cartref

Rhannwch weithgareddau dysgu yn y cartref gyda rhieni gan ddefnyddio fideos, clipiau sain, lluniau a nodiadau testun i esbonio a dangos gweithgareddau.

Cyfraniadau Rhieni

Gall rhieni ychwanegu lluniau, fideos, clipiau sain a nodiadau testun o ddysgu eu plentyn ar fersiwn yr ap ar gyfer rhieni.

Monitro cynnydd y tu allan i'r ysgol

Yn union fel yn achos arsylwadau, defnyddiwch asesiadau ar gyfer gweithgareddau dysgu yn y cartref er mwyn i chi allu parhau i fonitro cynnydd disgyblion y tu allan i'r ysgol.

Rhowch adborth ac arweiniad unigol

Defnyddiwch nodiadau myfyrwyr i roi arweiniad unigol i rieni neu i roi adborth. Gallwch hefyd roi bathodynnau i fyfyrwyr i'w canmol am eu hymdrechion y tu allan i'r ysgol!

Dysgwch fwy...