Nodweddion diweddaraf ar gyfer ReallySchool

Nodweddion diweddaraf ar gyfer ReallySchool

Dysgu Gartref

Rhannu gweithgareddau dysgu yn y cartref

Cynorthwyo dysgu o bell drwy rannu gweithgareddau gyda rhieni. Gallwch ychwanegu lluniau, fideos a nodiadau sain i helpu i roi arweiniad i rieni. Gallwch ychwanegu nodiadau ac atodiadau i fyfyrwyr unigol i helpu rhieni i roi cymorth allweddol neu i herio eu plentyn.

Dysgu Gartref

Gall rhieni rannu cyflawniadau y tu allan i’r ysgol

Wrth ymateb i weithgareddau dysgu yn y cartref a rannwyd gan athro’r dosbarth. Gall rhieni ychwanegu lluniau, nodiadau sain, fideos a nodiadau testun i ddangos cyflawniadau eu plentyn. Gallant hefyd weld gwybodaeth y mae athro wedi’i chynnwys sy’n benodol i’w plentyn megis canllawiau ac adborth.

Dysgu Gartref
Dysgu Gartref
EYFS 2020

Mae EYFS 2020 ar gael ar gyfer asesu

Wrth ddewis o’r rhestr gosod o fframweithiau ar gyfer eich asesiad mae gennych yr opsiwn o ddefnyddio EYFS 2020 erbyn hyn os ydy’ch ysgol chi wedi penderfynu ei ddefnyddio ym mis Medi. Mae hyn yn cynnwys y newidiadau newydd, y canllawiau statudol yn ogystal â’r datganiadau sydd wedi’u trefnu yn ôl oedran o Development Matters in the Early Years Foundation Stage i’ch helpu i gadw cofnod o ddatblygiad dros amser.

EYFS 2020

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf

Cadwch athrawon a rhieni yn y ddolen gyda hysbysiadau. Bydd rhieni'n derbyn hysbysiad bob tro y bydd athro'n cyhoeddi gweithgaredd dysgu cartref newydd a bydd athrawon yn derbyn hysbysiad pan fydd rhiant yn gwneud sylwadau ar arsylwad.

Hysbysiadau
Hysbysiadau
Aml-ddewis

Arbedwch amser trwy aml-ddewis arsylwadau

Postiwch, arbedwch neu tynnwch nifer o arsylwadau ar unwaith trwy wasgu a dal pob arsylwad. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer swp o arsylwadau drafft a gofnodwyd gennych yn ystod gwers gynharach yr ydych bellach yn barod i'w rhannu gyda rhieni.

Aml-ddewis

Cownteri arsylwi

Ydych chi'n sylwi ar fylchau yn adroddiadau myfyrwyr? Efallai bod rhieni wedi sôn na allant weld llawer o arsylwadau ar eu plentyn? Gall hyn fod oherwydd nad ydych wedi arbed neu bostio llawer o'ch arsylwadau. Gyda'n cownteri arsylwi newydd, gallwch chi gadw golwg yn hawdd ar faint o'ch arsylwadau sy'n ddrafft, yn cael eu cadw a'u postio ar gyfer pob dosbarth a myfyriwr.

Dysgu Gartref
Dysgu Gartref
EYFS 2020

Hawdd gweld adroddiadau ac arsylwadau o flynyddoedd academaidd blaenorol

Gyda dim ond cwpl o dapiau, gallwch chi newid y flwyddyn academaidd rydych chi'n edrych arni i allu gweld adroddiadau ac arsylwadau o flynyddoedd academaidd blaenorol pan rydych chi wedi defnyddio ReallySchool. Mae hyn yn ddefnyddiol pan fydd myfyrwyr yn symud i fyny i'w dosbarthiadau newydd ac mae eu hathrawon newydd eisiau edrych yn ôl dros adroddiadau ac arsylwadau'r myfyriwr hwnnw o'r flwyddyn flaenorol.

AdroddiadauFromPreviousYears