Nodweddion diweddaraf ar gyfer ReallySchool

Nodweddion diweddaraf ar gyfer ReallySchool

Dysgu Gartref

Rhannwch weithgareddau dysgu yn y cartref

Cefnogwch ddysgu o bell drwy rannu gweithgareddau gyda rhieni. Ychwanegwch luniau, fideos a nodiadau sain i helpu i roi arweiniad. Ychwanegwch nodiadau ac atodiadau at fyfyrwyr unigol i helpu rhieni i roi cymorth neu her allweddol i'w plentyn.

Dysgu Gartref

Gall rhieni rannu cyflawniadau y tu allan i'r ysgol

Mewn ymateb i weithgareddau dysgu yn y cartref wedi’u rhannu gan yr athro dosbarth, gall rhieni ychwanegu lluniau, nodiadau sain, fideos a nodiadau testun i ddangos cyflawniadau eu plentyn. Gallant hefyd weld gwybodaeth y mae athro wedi'i chynnwys yn benodol ar gyfer eu plentyn nhw, fel arweiniad ac adborth.  

Dysgu Gartref
Dysgu Gartref
EYFS 2020

Mae Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar 2020 ar gael ar gyfer asesiadau

Wrth ddewis o'r rhestr fframweithiau mewnol ar gyfer eich asesiadau, mae nawr gennych chi’r dewis i gymhwyso Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar 2020 os yw’ch ysgol wedi dewis ei ddefnyddio ym mis Medi eleni. Mae hyn yn cynnwys y newidiadau newydd i'r canllawiau statudol, yn ogystal â'r datganiadau ar fand oedran o Development Matters in the Early Years Foundation Stage (yn Lloegr), i'ch helpu chi i dracio datblygiad dros amser.

EYFS 2020

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch hysbysiadau

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i athrawon a rhieni gyda hysbysiadau. Bydd rhieni'n derbyn hysbysiad bob tro y bydd athro/athrawes yn cyhoeddi gweithgaredd dysgu yn y cartref newydd a bydd athrawon yn derbyn hysbysiad pan fydd rhiant yn rhoi sylwadau ar arsylwad.

Hysbysiadau
Hysbysiadau
Aml-ddewis

Arbed amser drwy ddewis arsylwadau lluosog

Postiwch, arbedwch neu tynnwch arsylwadau lluosog ar unwaith drwy bwyso a dal ar bob arsylwad. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer llwyth o arsylwadau drafft yr oeddech chi wedi’u cofnodi yn ystod gwers gynharach yr ydych chi nawr yn barod i'w rhannu gyda rhieni.

Aml-ddewis

Rhifyddion arsylwadau

Ydych chi'n sylwi ar fylchau yn adroddiadau myfyrwyr? Efallai fod rhieni wedi dweud na allant weld llawer o arsylwadau o'u plentyn? Gallai hyn fod oherwydd nad ydych chi wedi cadw na phostio llawer o'ch arsylwadau. Gyda'n rhifyddion arsylwadau newydd, gallwch gadw golwg yn hawdd ar faint o'ch arsylwadau sy'n cael eu drafftio, eu cadw a'u postio ar gyfer pob dosbarth a myfyriwr.

Dysgu Gartref
Dysgu Gartref
EYFS 2020

Gweld adroddiadau ac arsylwadau'n hawdd o flynyddoedd academaidd blaenorol

Gydag ychydig o gliciau, gallwch newid y flwyddyn academaidd rydych chi’n ei gweld er mwyn gallu gweld adroddiadau ac arsylwadau o flynyddoedd academaidd blaenorol pan fyddwch chi wedi defnyddio ReallySchool. Mae hyn yn ddefnyddiol pan fydd myfyrwyr yn symud i fyny i'w dosbarthiadau newydd ac mae eu hathrawon newydd eisiau edrych yn ôl ar adroddiadau ac arsylwadau'r myfyriwr hwnnw o'r flwyddyn flaenorol.

AdroddiadauFromPreviousYears