Cofrestru

Canllaw cyflym ar sut i gofrestru ar gyfer eich treial 30 diwrnod am ddim a mewngofnodi i'ch cyfrif.

Yn gyntaf, gofrestru ar gyfer eich treial am ddim trwy ddewis y naill neu'r llall Treial am ddim or Cofrestru o'n tudalen gartref.

Cofrestr-1

Nesaf, llenwch eich gwybodaeth a manylion eich lleoliad. Pan fyddwch chi'n hapus gyda'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu, dewiswch Nesaf.

Rhowch fanylion eich gweinyddwr neu defnyddiwch y blwch gwirio os mai chi yw'r gweinyddwr hwnnw. Cadarnhewch y cyfeiriad e-bost, yna dewiswch nesaf. Bydd y gweinyddwr yn sefydlu ac yn rheoli eich cyfrif ReallySchool.

Cofrestr-1
Cofrestr-1

Gwiriwch fod crynodeb eich manylion yn gywir a gwasgwch Cyfrannwch.

Fe gewch neges gadarnhau ar y sgrin bod eich cofrestriad wedi'i gwblhau, ac yna e-bost cadarnhau.

Cofrestr-4
Cofrestr-5

Bydd eich gweinyddwr yn derbyn e-bost gwahoddiad i osod eich cyfrif. Mae angen iddyn nhw ddewis Derbyn Gwahoddiad a gosod cyfrinair ar gyfer eich cyfrif.

Cofrestr 6
Cofrestr-7

Dysgwch fwy...