Pecyn adnoddau am ddim i ddisgyblion ysgolion cynradd!

 

Er mwyn cefnogi ysgolion cynradd yn ystod y broses gloi rydym wedi creu rhai adnoddau am ddim i ddisgyblion ysgolion cynradd a fyddai'n ddelfrydol ar gyfer dysgu gartref. Yn y pecyn adnoddau rhad ac am ddim hwn fe welwch daflenni gweithgaredd lluosog, yn ogystal â syniadau ar gyfer gwaith creadigol.

Rydym hefyd wedi coladu ein hadnoddau diwrnod llyfrau byd gan fod y rhain yn ddefnyddiol ar gyfer hyrwyddo cariad at ddarllen unrhyw adeg o'r flwyddyn!

I lawrlwytho'r adnoddau AM DDIM hyn, llenwch y ffurflen isod.

Dadlwythwch ein hadnoddau AM DDIM