Nodweddion newydd ar gyfer blwyddyn academaidd newydd

Nodweddion newydd ar gyfer blwyddyn academaidd newydd

Rydym yn gwerthfawrogi bod addysg wedi newid cymaint eleni ac mae addysgwyr yn gorfod addasu yn barhaus, gyda hyn mewn golwg roeddem am ganolbwyntio ein sylw ar y ffordd orau y gallwn eich cefnogi mewn amser sy'n newid yn barhaus. Cyfleoedd dysgu cyfunol Yn gyntaf roeddem eisiau ...
Cyflwyniad fideo Gwobrau e-Asesu

Cyflwyniad fideo Gwobrau e-Asesu

Yn gynharach y prynhawn yma, cynhaliwyd y Gwobrau e-Asesu bron trwy gyflwyniad fideo byw. Roedd ReallySchool wedi cael ei henwebu fel rownd derfynol yn y categori 'Defnydd Gorau o Asesu Ffurfiannol'. Bu aelodau o dîm ReallySchool yn gwylio o 2pm fel y ...
Diwrnod y Llyfr 2020

Diwrnod y Llyfr 2020

Heddiw yw Diwrnod y Llyfr! Heddiw (5ed Mawrth 2020) yw Diwrnod y Llyfr, digwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal i ddathlu awduron, darlunwyr a'r weithred o ddarllen! Pwysleisir hefyd bwysigrwydd darparu llyfr eu hunain i bob person ifanc a phlentyn - rhywbeth ...