Nodweddion newydd wedi'u hychwanegu at ReallySchool

Nodweddion newydd wedi'u hychwanegu at ReallySchool

Mae ein tîm datblygu yn ReallySchool wedi bod yn brysur iawn yn gweithio ar nodweddion a gwelliannau newydd, ynghyd â gwedd newydd ar gyfer yr apiau ar gyfer rhieni ac athrawon. I weld beth sydd gan y diweddariad diweddaraf hwn i'w gynnig, gweler mwy o fanylion isod. Beth sy'n newydd Gall athrawon greu ...
Edrychwch ar ein hadnoddau EYFS a Chynradd!

Edrychwch ar ein hadnoddau EYFS a Chynradd!

Mae'n wir, rydym yn adnabyddus am ein teclyn arsylwi arobryn ar gyfer athrawon cynradd ac EYFS. Ond a oeddech chi'n gwybod hefyd ein bod ni'n ymwneud yn helaeth â'r sector addysg trwy gyfrannu adnoddau, erthyglau a phodlediadau gwerthfawr i addysgwyr? Dyma gipolwg sydyn o ...