Pennod newydd 'O Bwysigrwydd Cynradd' – allan nawr!

Pennod newydd 'O Bwysigrwydd Cynradd' – allan nawr!

Edrychwch ar y bennod ddiweddaraf yn trafod 'Awgrymiadau ar gyfer llwyddiant wrth ddysgu iaith newydd' Bydd Juliet Park, cyfarwyddwr Ieithoedd Tramor Modern (ITM) ar gyfer y Share Trust yn ymuno â'r gwesteiwr Kat Cauchi. Mae Juliet hefyd yn athrawes ieithoedd ac yn ymgynghorydd ITM cenedlaethol,...
Pennod newydd o 'Of Primary Importance' – allan nawr!

Pennod newydd o 'Of Primary Importance' – allan nawr!

Croeso i bennod arall o 'O Of Primary Importance'! Yn y gyfres bodlediadau hon, rydym yn archwilio popeth EYFS a Cynradd, gyda phynciau gwahanol a gwesteion arbennig bob pythefnos. Pennod 12: A yw ysgolion yn paratoi disgyblion i fod yn 'barod ar gyfer y dyfodol?' Yn y bennod hon, mae Kat Cauchi ...