Nodweddion newydd wedi'u hychwanegu at ReallySchool

Nodweddion newydd wedi'u hychwanegu at ReallySchool

Mae ein tîm datblygu yn ReallySchool wedi bod yn brysur iawn yn gweithio ar nodweddion a gwelliannau newydd, ynghyd â gwedd newydd ar gyfer yr apiau ar gyfer rhieni ac athrawon. I weld beth sydd gan y diweddariad diweddaraf hwn i'w gynnig, gweler mwy o fanylion isod. Beth sy'n newydd Gall athrawon greu ...
Ymgysylltu â rhieni ar ôl cloi

Ymgysylltu â rhieni ar ôl cloi

Gyda phob plentyn yn ôl yn yr ysgol, byddai'n hawdd hwyluso cyfathrebu rhieni, ond mewn gwirionedd, mae'r bartneriaeth rhieni yr un mor bwysig ag erioed. Nid yn unig y gall fod achosion lle mae angen i ddisgyblion neu swigod aros gartref ac ynysu (felly mae angen i'r paratoadau ...