Ymgysylltu â rhieni ar ôl cloi

Ymgysylltu â rhieni ar ôl cloi

Gyda phob plentyn yn ôl yn yr ysgol, byddai'n hawdd hwyluso cyfathrebu rhieni, ond mewn gwirionedd, mae'r bartneriaeth rhieni yr un mor bwysig ag erioed. Nid yn unig y gall fod achosion lle mae angen i ddisgyblion neu swigod aros gartref ac ynysu (felly mae angen i'r paratoadau ...
Tabl cyfnodol o addysgwyr EYFS i ddilyn heddiw!

Tabl cyfnodol o addysgwyr EYFS i ddilyn heddiw!

Mae'n deg dweud bod y dyluniad tabl cyfnodol ar gyfer rhannu dolenni, apiau, pobl i'w dilyn a llyfrau i'w darllen wedi bod yn fformiwla lwyddiannus a phoblogaidd ar gyfer adnodd gwych. Dros y blynyddoedd ers i'r un cyntaf gael ei greu, maen nhw wedi cael eu rhannu ledled y byd. Maen nhw wedi ...
Nodweddion newydd wedi'u hychwanegu at ReallySchool!

Nodweddion newydd wedi'u hychwanegu at ReallySchool!

Nodweddion newydd wedi'u hychwanegu at ReallySchool! Mae'r tîm ReallySchool wedi bod yn gweithio'n galed ar nodweddion a gwelliannau newydd i gefnogi rhieni ac athrawon yn well, yn ogystal â darparu rhai nodweddion diogelu holl bwysig. Gall rhieni greu arsylwadau Gall rhieni nawr ...