Dysgu o bell

Dysgu o bell gyda ReallySchool

Eleni, yn fwy nag erioed o'r blaen, rydym wedi gweld pa mor bwysig yw gallu parhau i ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Ac i'ch helpu chi i wneud hynny, rydyn ni wedi ychwanegu offer at ReallySchool er mwyn i chi allu cynnal rhythm dysgu, p'un a yw'r disgyblion yn yr ysgol neu gartref.

Nawr gallwch chi roi'r arweiniad sydd ei angen ar rieni i gefnogi eu plentyn wrth iddyn nhw ddysgu, yn ogystal â chadw golwg ar ddatblygiad eich disgyblion, hyd yn oed pan na allan nhw fod yn yr ysgol.

Darganfyddwch fwy am sut y gallwch ddefnyddio ReallySchool i gefnogi dysgu o bell - ac edrychwch ar ein hadnoddau gweithgaredd dysgu gartref!

Gosod gweithgareddau dysgu gartref

Rhannwch weithgareddau dysgu gartref gyda rhieni gan ddefnyddio fideos, clipiau sain, ffotograffau a nodiadau testun i egluro a dangos gweithgareddau.

Cyfraniadau rhieni

Gall rhieni ychwanegu lluniau, fideos, clipiau sain a nodiadau testun o ddysgu eu plentyn ar eu fersiwn rhiant o'r ap.

Monitro cynnydd y tu allan i'r ysgol

Yn union fel gydag arsylwadau, cymhwyswch asesiadau i weithgareddau dysgu gartref fel y gallwch barhau i fonitro cynnydd disgyblion y tu allan i'r ysgol.

Rhowch adborth ac arweiniad unigol

Defnyddiwch nodiadau myfyrwyr i roi arweiniad unigol i rieni neu i roi adborth. Gallwch hefyd ddyfarnu bathodynnau myfyrwyr i'w canmol am eu hymdrechion y tu allan i'r ysgol!

Dysgwch fwy...