Diwrnod y Llyfr 2020

Diwrnod y Llyfr 2020

Heddiw yw Diwrnod y Llyfr! Heddiw (5ed Mawrth 2020) yw Diwrnod y Llyfr, digwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal i ddathlu awduron, darlunwyr a'r weithred o ddarllen! Pwysleisir hefyd bwysigrwydd darparu llyfr eu hunain i bob person ifanc a phlentyn - rhywbeth sydd ...

Mae ReallySchool wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau IT Europa!

Mae ReallySchool wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau IT Europa!

Ar ôl y cyffro o fod yn Rownd Derfynol Gwobrau Bert a chael hwyl yn arddangos yn y sioe ym mis Ionawr, rydyn ni bellach wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Rhagoriaeth TG a Meddalwedd Ewrop! Y categori yr ydym ynddo yw 'Arloesi Meddalwedd y Flwyddyn.' Rydyn ni'n hollol ...

Uchafbwyntiau Bett 2020

Uchafbwyntiau Bett 2020

Waw mae sioe Bett arall wedi mynd a dod mewn fflach! Cawsom wythnos anhygoel ar stondin NetSupport ac roeddem am rannu ychydig o uchafbwyntiau gyda chi. Adborth ymwelwyr Yr adborth cadarnhaol a gawsom gan ymwelwyr am ReallySchool a chynhyrchion NetSupport eraill oedd ...

Dysgwch fwy...