Cynlluniau prisiau

Mae gan ReallySchool ffi flynyddol sy’n amrywio gan ddibynnu ar nifer y disgyblion sydd gennych. Nid oes costau ychwanegol, ac mae’r taliad yn cynnwys holl nodweddion ReallySchool. Mae’r costau blynyddol ond yn amrywio ar gyfer nifer y disgyblion; gellid defnyddio ReallySchool ar unrhyw nifer o ddyfeisiau.

I sicrhau eich bod yn hapus â’r cynnyrch a’i fod yn gweithio i’ch ysgol chi, rydym ni’n cynnig cyfnod treialu am ddim am fis. Mae hynny’n golygu y bydd gennych chi ddigon o amser i archwilio’r rhaglen cyn i chi benderfynu os hoffech chi barhau i’w defnyddio. Gallwn wedyn drosglwyddo’ch holl ddata i gyfrif llawn, felly ni fyddwch chi’n colli unrhyw arsylwadau a gasglwyd. Rydym ni’n croesawu adborth ac, os ydych chi’n penderfynu nad yw ReallySchool yn addas i chi, rhowch wybod i ni, oherwydd rydym ni’n eiddgar i wneud ein cynnyrch yn brofiad gwerthfawr i bawb.

Os ydych mewn ysgol yn Peterborough, cysylltwch â ni am gynnig arbennig i ysgolion lleol.

Hyd at 50 plentyn

Hyd at 100 plentyn

Hyd at 750 plentyn

Dros 750 o fyfyrwyr

Hyd at 50 o fyfyrwyr = £ 2.50 y disgybl

Hyd at 100 o fyfyrwyr = £ 2.10 y disgybl

Hyd at 750 o fyfyrwyr = £ 1.80 y disgybl

Dros 750 o fyfyrwyr = £ 1.70 y disgybl

£ 2.50 y flwyddyn

£ 2.10 y flwyddyn

£ 1.80 y flwyddyn

£ 1.70 y flwyddyn

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Mae prisiau i Ymddiriediolaethau Aml-academi ar gael ar gais gan  [e-bost wedi'i warchod]

Sylwer pan fyddwch yn prynu ReallySchool, bydd yn ddarostyngedig i’n telerau ac amodau.

Dysgwch fwy...