Edrych ymlaen a myfyrio'n ôl ar addysg yn y sector Cynradd
- Medi 2021

Mae'r misoedd diwethaf wedi cyflwyno peli cromliniau yn y sector addysg gynradd, o symud i ddysgu gartref, ei sgil-effeithiau ar les a chanlyniadau dysgu, i heriau newydd wrth inni ddychwelyd i'r ysgol, megis ymgysylltu â disgyblion.

Gwyliwch ein panel o arbenigwyr (Arweinydd Cenedlaethol Addysg, Rheolwr Dysgu ac Addysgu CA1, Datblygwr Meddalwedd Cynradd, ac Arweinydd Cyfrifiadura Cynradd ac Uwchradd) wrth iddynt drafod addysg yn y sector Cynradd - Edrych ymlaen a myfyrio yn ôl.

dyfyniadau

Cyfarfod â'r Panel

Kat Cauchi

Kat Cauchi

Ysgol Really
Rheolwr Cynnyrch
a chyn
Athro Ysgol Gynradd

Nav Sanghara

Nav Sanghara

Prif Swyddog Gweithredol
Ymddiriedolaeth Academi Coetir
ac Arweinydd Cenedlaethol
Addysg

Toni Gattuso

Toni Gattuso

Ysgol Fabanod Dogsthorpe
Dirprwy Bennaeth
a CA1 Dysgu a
Rheolwr Addysgu

Allen Tsui

Allen Tsui

Arweinydd cyfrifiadurol yn
Ysgol Gynradd Willow Brook
Academi, gydag arbenigedd yn
Cyfrifiadura cynradd ac uwchradd

Kat Cauchi

Kat Cauchi

Ysgol Really
Rheolwr Cynnyrch
a chyn
Athro Ysgol Gynradd

Nav Sanghara

Nav Sanghara

Prif Swyddog Gweithredol
Ymddiriedolaeth Academi Coetir
ac Arweinydd Cenedlaethol
Addysg

Toni Gattuso

Toni Gattuso

Ysgol Fabanod Dogsthorpe
Dirprwy Bennaeth
a CA1 Dysgu a
Rheolwr Addysgu

Allen Tsui

Allen Tsui

Arweinydd cyfrifiadurol yn
Ysgol Gynradd Willow Brook
Academi, gydag arbenigedd yn
Cyfrifiadura cynradd ac uwchradd