Teach Primary yn cyfweld ReallySchool

Gweithgareddau Bett 2020

Astudiaethau Achos ac Adolygiadau

Ysgol Fabanod Dogsthorpe

"Cyn gynted ag y gwelsom ni ReallySchool, roeddem ni’n meddwl ei fod yn edrych yn rhwydd iawn i’w ddefnyddio. I rai ohonom, mae technoleg newydd yn cymryd amser i fynd i'r afael â hi, ond mae rhaglen ReallySchool yn glir ac yn drefnus – mae'n amlwg lle mae angen i chi glicio. Ar ôl i ni roi cynnig ar y rhaglen ein hunain, sylweddolom ni ei bod, mewn gwirionedd, yn hawdd iawn i'w defnyddio – ac mae'n gyflym, hefyd! "

Erthyglau diweddar

Adnoddau

Canllawiau ar Fewnforio Data

Templedi Mewnforio

Cwestiynau Cyffredin

Faint mae ReallySchool yn costio?

Mae gan ReallySchool ffi flynyddol sy'n amrywio yn dibynnu ar nifer y disgyblion sydd gennych. Y tanysgrifiad rhataf yw £75 ar gyfer 30 o ddisgyblion. Gallwch ddod o hyd i'n rhestr ewch yma.

Pa ddyfeisiau y gallaf eu defnyddio i fynd at ReallySchool?

Gellir defnyddio'r rhaglen ar unrhyw lechen Android/Apple neu ddyfais symudol. Gellir mynd at y porwr drwy unrhyw ddyfais Windows a Mac. Mae angen y fersiynau diweddaraf o naill ai Chrome, Edge, Safari, Opera neu Firefox.

Sut ydw i'n golygu arsylwad?

Wrth edrych ar arsylwad yn y modd drafft, cliciwch ar y tri dot yn y gornel dde uchaf. Bydd hyn yn rhoi rhai opsiynau i chi gan gynnwys 'Golygu.' Hefyd, o'ch cyfrifiadur, gallwch olygu neu ychwanegu nodiadau ychwanegol i arsylwad a nodwyd ar lechen yn gynharach.

Beth mae rhieni yn ei weld?

Gall rhieni weld arsylwadau eu plentyn gan gynnwys lluniau, fideos, ffeiliau sain a bathodynnau myfyrwyr drwy ein rhaglen iOS neu Android. Gall rhieni hefyd lawrlwytho dyddlyfr neu adroddiad unigol eu plentyn.

Sut ydych chi'n ychwanegu myfyrwyr newydd?

I ychwanegu myfyrwyr, mae angen i chi fod yn weinyddwr. Gall gweinyddwr ychwanegu myfyrwyr â llaw drwy glicio ar y botwm 'Ychwanegu' ar y tab myfyriwr. I ychwanegu gwybodaeth myfyriwr yn gyflymach, gallwch fewnforio ffeil CSV o system reoli gwybodaeth eich ysgol. I gael canllawiau ar fewnforio, ewch yma.

Pwy ddylwn i gysylltu ag ef os oes angen cymorth arnaf?

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â [E-bost a ddiogelir]
Ar gyfer cymorth technegol, cysylltwch â [E-bost a ddiogelir]

Allwch chi ddileu arsylwad ar ôl iddo gael ei bostio?

Yn y modd drafft, mae gennych yr opsiwn i ddileu arsylwadau. Fodd bynnag, nid yw'n bosibl dileu arsylwad sydd wedi'i gwblhau, oherwydd byddai hyn yn newid yr asesiadau sydd wedi'u cadw yn y system, a fyddai'n newid data'r dosbarth. Yn lle hynny, gallwch olygu arsylwad ar ôl iddo gael ei bostio.

Ble gallaf gael gafael ar y rhaglen?

Cliciwch yma i lawrlwytho'r rhaglen ar gyfer Android
Cliciwch yma i lawrlwytho'r rhaglen ar gyfer Apple iOS

Ble gallaf ei brynu?

Cewch gofrestru eich ysgol ar-lein drwy "rhoi cynnig arni nawr" neu ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i gael rhagor o wybodaeth am brynu ReallySchool.

Beth os byddaf yn newid fy meddwl?

Rydym yn cynnig cyfnod treialu am ddim am fis er mwyn i chi gael amser i newid eich meddwl os nad yw ReallySchool yn iawn i chi.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng drafft, wedi'i gadw ac wedi'i gyhoeddi fel statws?

Mae postiad drafft yn bostiad sydd heb ei gwblhau y gallwch ei olygu, ei ddileu neu gael gwared arno ar unrhyw adeg. Os caiff postiad ei gadw, mae hyn yn golygu y gallwch olygu'r arsylwad, ond ni ellir ei ddileu. Ni fydd arsylwad yn cael ei rannu gyda rhieni nes iddo gael ei gyhoeddi. Os caiff yr arsylwad ei gyhoeddi, mae hynny'n golygu y gall staff a rhieni ei weld ac ychwanegir y data asesu at adroddiadau a chyfnodolion perthnasol. Nid oes modd dileu’r arsylwad, ond gellir ei olygu.

A oes modd i mi gael athro neu uwch arweinydd i weld arsylwadau a data ar gyfer mwy nag un dosbarth?

Oes, gall gweinyddwr weld pob dosbarth a myfyriwr a gall ychwanegu staff at unrhyw nifer o ddosbarthiadau gan ganiatáu iddynt weld ac ychwanegu arsylwadau i ddosbarthiadau lluosog fel y dymunir.

Pa fframweithiau asesu sydd wedi eu cynnwys yn ReallySchool?

Mae fframweithiau cwricwlwm ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon eisoes wedi’u cynnwys.
Mae'r fframweithiau hyn yn cynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Lloegr, Development Matters (EYFS), Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru, Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol, Cwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban a Chwricwlwm Cynradd Gogledd Iwerddon, yn ogystal â fframweithiau PScales, cyn-cyfnod allweddol 1 a 2, Greater Depth, CoEL, ECaT a EYDJ.

.

Dysgwch fwy...